Sdružení velkých spotřebitelů energie (SVSE)

SVSEKdo jsme

Od 1.1.2001 začal platit tzv. Energetický zákon č.458/2000. Sdružení vzniklo v roce 1999 jako reakce velkých odběratelů na tento, tehdy teprve připravovaný, zákon. Cílem vzniku Sdružení bylo ustanovení organizace, která by byla schopna hájit zájmy jinak neorganizovaných velkých zákazníků v oblasti energií. Sdružení je protiváhou dodavatelů, kteří měli do konce roku 2001 monopolní postavení.

 

 

Přístup na historii do roku 2011: http://svse.aem.cz

Kdo jsou naši členové

V současné době je členy zhruba padesát velkých společností českého průmyslu (Auto Škoda Mladá Boleslav, Toyota Peugeot Citroen automobile Kolín, SŽDC, OKD, Vítkovice, Arcelor Mittal, Třinecké železárny, Železárny a drátovny Bohumín, Spolana Neratovice, Precheza Přerov, a další)

O co usilujeme

O spravedlivou legislativu a rozumné ceny energií.

Hlavním úkolem je trvalá obhajoba a prosazování zájmů spotřebitelské strany při nákupu energií, zejména elektřiny a plynu. Jedná se hlavně o aktivity v oblasti legislativní (jednání s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a s Energetickým regulačním úřadem) a v oblasti tvorby cen.
Současně s tím Sdružení poskytuje svým členům širokou řadu dalších služeb a životně důležitých informací.
Od roku 2004 jsme členy evropského sdružení průmyslových spotřebitelů IFIEC EUROPE. Tím je pro členskou základnu zajištěn přístup k informacím přímo na úrovni EU a zároveň máme možnost ovlivnit práci komisí EU.

Činnost a dosažené výsledky podrobněji:

Úvodní informace o činnosti a výsledcích dosažených v letech 1999-2014

Zveme Vás mezi sebe

Pokud Vaše společnost splňuje podmínky uvedené ve Statutu, rádi Vás mezi sebou přivítáme.
Od vstupu Vaší společnosti do Sdružení očekáváme posílení jeho vlivu a předání Vašich zkušeností z oblasti energetiky. Vaše firma může využívat veškerých výsledků činnosti Sdružení a jím poskytovaných služeb.
Přihláška ke stažení ve formátu MS Word (130 kB)